VENDIMI I BANKËS QENDRORE EVROPIANE, DATË 20 MARS 2003, "PËR PRERJET, SPECIFIKIMET, RIPRODHIMIN, KËMBIMIN DHE TËRHEQJEN E KARTËMONEDHAVE EURO"

Informacione shtesë

  • Celex: (BQE/2003/4) 32003D0004
  • Tipi: Direktivë
  • Viti: 2003